Văn bản theo lĩnh vực: Pháp luật

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 28/UBND-VP 11/05/2023 PHƯỜNG QUỲNH XUÂN PHÁT ĐỘNG CUỘC THI: “TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
2 Luật số: ……/2023/QH15 03/02/2023 Lấy ý kiến góp ý Luật đất đai
3 11/QĐ-UBND 31/01/2023 Quyết định ban hành kế hoạch CCHC Nhà nước năm 2023
4 11/KH-UBND 03/02/2023 Kế hoạch tự kiểm tra CCHC năm 2023
5 10/KH-UBND 03/02/2023 Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023
6 Số 510/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc công khai danh mục TTHC thực hiện tại bộ phận một cửa
7 Số 458/QĐ-UBND 31/08/2022 Quyết đinh về việc công khai TTHC tại bộ phận 1 cửa
8 Số 421/QĐ-UBND 30/06/2022 V/v Công khai TTHC thuộc lĩnh vực đất đai được giải quyết và tiếp nhận tại UBND phường Quỳnh Xuân
9 457/QĐ-UBND 31/08/2022 V/v Công khai TTHC trong lĩnh vực LĐ-TB&XH thực hiện tại UBND phường Quỳnh Xuân
10 Số 441/QĐ-UBND 11/08/2022 V/v Công khai TTHC trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, xử lý khiếu nại, tố cáo... thực hiện tại UBND phường Quỳnh Xuân
11 Số 351/QĐ-UBND 10/05/2022 V/v Công khai danh mục TTHC trong lĩnh vực GTVT thực hiện tại phường Quỳnh Xuân
12 Số 01/HD-UBND 02/08/2022 Thủ tục đăng ký khai sinh trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
13 số 01/CV-UBND 02/08/2022 Công văn triển khai Thi hành Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh Nghệ An
14 Số 01/TB-UBND 02/08/2022 Các khoản thu lệ phí, phí lĩnh vực Hộ tịch
15 Số 1142/STP-HCTP 27/07/2022 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 11 về Phí Hộ tịch
16 Số 4006/QĐiUBND 29/10/2021 Quy trình nội bộ, quy trình ddienj tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ
17 Số 01/TTHC-UBND 02/08/2022 CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
18 Số 1406/UBND-TNMT 25/07/2022 Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại công ty In thêu Đông A
19 61/KH-UBND 16/09/2021 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CCHC QUỲNH XUÂN
20 Số 267/QĐ-UBND 19/08/2021 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND phường Quỳnh Xuân
21 Số 266/QĐ-UBND 19/08/2021 Quyết định vè việc công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND phường Quỳnh Xuân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây