Văn bản theo người ký: Nguyễn Đình Hanh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 28/UBND-VP 11/05/2023 ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUỲNH XUÂN PHÁT ĐỘNG: “TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023”
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
2 26/KH-UBND 15/03/2023 UBND phường Quỳnh Xuân ban hành kế hoạch Tổ chức lễ hội các DTLS Quốc gia năm 2023; trân trọng kính gửi các tổ chức, cá nhân liên quan và toàn thể nhân dân được biết sắp xếp thời gian tham dự lễ hội...
3 Luật số: ……/2023/QH15 03/02/2023 Xin ý kiến bổ sung Luật Đất đai
4 11/QĐ-UBND 31/01/2023 Quyết định ban hành kế hoạch CCHC Nhà nước năm 2023
5 11/KH-UBND 03/02/2023 Kế hoạch tự kiểm tra CCHC năm 2023
6 10/KH-UBND 03/02/2023 Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023
7 Số 510/QĐ-UBND 28/11/2022 Công khai các TTHC tại bộ phận giao dịch một cửa
8 Số 458/QĐ-UBND 31/08/2022 Quyết định
9 Số 421/QĐ-UBND 30/06/2022 Công khai TTHC thuộc lĩnh vực đất đai được giải quyết và tiếp nhận tại UBND phường Quỳnh Xuân
10 457/QĐ-UBND 31/08/2022 Công khai TTHC trong lĩnh vực LĐ-TB&XH thực hiện tại UBND phường Quỳnh Xuân
11 Số 441/QĐ-UBND 11/08/2022 Công khai TTHC trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, xử lý khiếu nại, tố cáo... thực hiện tại UBND phường Quỳnh Xuân
12 Số 351/QĐ-UBND 10/05/2022 ông khai danh mục TTHC trong lĩnh vực GTVT thực hiện tại phường Quỳnh Xuân
13 Số 01/HD-UBND 02/08/2022 Hướng dẫn
14 số 01/CV-UBND 02/08/2022 Công văn triển khai
15 Số 01/TB-UBND 02/08/2022 Các khoản thu lệ phí Hộ tịch
16 Số 1142/STP-HCTP 27/07/2022 Hướng dẫn
17 Số 4006/QĐiUBND 29/10/2021 Quy trình TTHC lĩnh vực Nội vụ
18 Số 01/TTHC-UBND 02/08/2022 Công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
19 Số 1406/UBND-TNMT 25/07/2022 Báo cáo giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri
20 61/KH-UBND 16/09/2021 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CCHC PHƯỜNG QUỲNH XUÂN
21 Số 267/QĐ-UBND 19/08/2021 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND phường Quỳnh Xuân
22 Số 266/QĐ-UBND 19/08/2021 Quyết định vè việc công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND phường Quỳnh Xuân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây