Đảng bộ phường Quỳnh Xuân chuẩn bị trước thềm đại hội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ nhật - 02/05/2021 11:07
Nhận thức tầm quan trọng của đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp mà trước hết là đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra, trong đó công tác chuẩn bị đại hội là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của đại hội.
chào mừng
chào mừng
Ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản khác của Trung ương, tỉnh và Thông tri số 09-TT/ThU ngày 21/11/2019 của Ban Thường vụ Thị uỷ Hoàng Mai về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đảng ủy đã ban hành Hướng dẫn số 06-HD/ĐU, ngày 28/10/2019 hướng dẫn về đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022; đồng thời tổ chức hội nghị nhằm triển khai, quán triệt các văn bản đến tận 20 Bí thư chi bộ trực thuộc. Sau hội nghị, 100% chi ủy các chi bộ tiến hành phổ biến, quán triệt đến tận toàn thể đảng viên trong chi bộ. Qua đó, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội như: văn kiện đại hội, công tác nhân sự, chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm, triển khai hoạt động thông tin tuyên truyền...
Nhằm đảm đảo sự thành công của đại hội các chi bộ, để tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, Đảng ủy đã ban hành các Quyết định thành lập các tổ chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và Quyết định số 244-QĐ/ĐU ngày 10/12/2019 về phân bổ đại biểu dự đại hội Đảng bộ phường khóa XXIX. Công văn số 204-CV/ĐU ngày 04/02/2020 định hướng việc bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.
Nét mới trong công tác tổ chức đại hội lần này là Ban Thường vụ Đảng ủy đã quyết định lựa chọn hai chi bộ điểm đặc thù, thay vì chỉ chọn một chi bộ như những nhiệm kỳ trước, là chi bộ trường Quỹ tín dụng nhân dân (tổ chức vào ngày 08/02/2020) - đại diện cho khối đơn vị sự nghiệp của phường và chi bộ 14 (tổ chức vào ngày 11/02/2020) - đại diện cho các chi bộ khối để có căn cứ xây dựng báo cáo chính trị, định hướng trong công tác lãnh, chỉ đạo của từng chi bộ. Sau khi tổ chức đại hội điểm thành công tại hai chi bộ, một số vấn đề quan trọng đã được Đảng ủy lưu ý để việc tổ chức đại hội tại các chi bộ tiếp theo diễn ra theo đúng chỉ đạo. Đến hết ngày 27/2/2020, 14/14 chi bộ với trên 360 đảng viên đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội. Sau đại hội, Đảng ủy đã tiến hành họp tổng kết, qua đó đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời cũng nêu ra những hạn chế, khuyết điểm để rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp khắc phục. Sở dĩ, đại hội các chi bộ trực thuộc diễn ra thành công tốt đẹp là nhờ các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng văn kiện, đặc biệt là đề án nhân sự đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận thẳng thắn trên tinh thần dân chủ trước khi đi đến thống nhất. Hoạt động thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn cũng được Đảng ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong các chi bộ. Có thể thấy, diểm thuận lợi của các chi bộ trong công tác chuẩn bị đại hội là tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của đảng viên, cùng với đó, tinh thần dân chủ, trí tuệ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân được phát huy, bên cạnh đó, trách nhiệm, việc tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong hệ thống chính trị được nêu cao. Đây chính là tiền đề cần thiết để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường sắp tới.
Song song với việc chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc, công tác xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIX được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo, đã chủ động thành lập Tiểu ban văn kiện gồm 11 đồng chí, do đồng chí Cao Xuân Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường làm Trưởng tiểu ban và Tổ giúp việc Tiểu ban văn kiện gồm  5 đồng chí do đồng chí PBTTT Đảng ủy phường làm Tổ trưởng. Tiểu ban văn kiện đã xây dựng đề cương, tổ chức họp Tiểu ban phân công cho từng thành viên phụ trách theo từng ngành, lĩnh vực. Đến nay, Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ đã hoàn tất và thực hiện đầy đủ các bước lấy ý kiến góp ý; đã được tổ chỉ đạo Đại hội của Thị ủy Hoàng Mai phê duyệt.
Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, Tiểu ban nhân sự đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng phương án nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm tính kế thừa, có chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo HĐND-UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 và các chức danh lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội ở phường. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy rất chú trọng công tác phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới, có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn; trong đó quan tâm nhất là cán bộ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”.
Đối với công tác tổ chức và phục vụ đại hội, Tiểu ban Tổ chức đã hoàn thành việc xây dựng dự toán kinh phí và các phương án phục vụ và tổ chức Đại hội Đảng bộ phường; đồng thời Tiểu ban tuyên truyền xây dựng kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ phường và đại hội đảng các cấp đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn biết và nắm chủ trương về công tác tổ chức đại hội Đảng bộ và các cấp.
Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ đại hội đảng bộ phường, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền, cổ động, trang trí trực quan trong và ngoài Hội trưởng, khuôn viên cơ quan phường được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. Đảng ủy coi trọng, chỉ đạo các khối, khu dân cư tổ chức vệ sinh, chỉnh trang đường làng, ngõ phố trong toàn phường, tuyên truyền nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc…
Công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được chú trọng, Đảng ủy chỉ đạo Công an phường chủ động phối hợp với BCH quân sự, Ban bảo vệ dân phố tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng. Bên cạnh công tác chuẩn bị đại hội, Đảng ủy cũng tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát chi bộ, đảng viên. Các ban ngành, đoàn thể phường tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của Nhân dân trước thềm đại hội Đảng các cấp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, khẩn trương hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Có thể khẳng định, đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường Quỳnh Xuân lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức thực hiện với tinh thần cầu thị, đúng quy trình, quy định và tiến độ đề ra. Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương và sự chỉ đạo sát sao của Thị ủy mà Đại hội Đảng bộ phường sẽ được tiến hành vào 2 ngày 14, 15 tháng 6 năm 2020. Tin tưởng rằng, với sự quyết tâm cao của Đảng bộ cùng công tác chuẩn bị chu đáo và sự nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn phường, Đại hội Đảng bộ phường Quỳnh Xuân lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp, tạo tiền đề quan trọng cho tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. 
Tg: Thành Nguyễn
 

Nguồn tin: quynhxuan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây