Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam - ketoanvina.vn

Thứ bảy - 15/10/2022 18:15

Người nước ngoài hay còn gọi là Nhà đầu tư muốn thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam để kinh doanh nhưng không biết chi phí thành lập công ty nước ngoài là bao nhiêu và thủ tục như thế nào. Và để tính được chi phí thành lập công ty nước ngoài, nhà đầu tư cần hiểu rõ các hình thức đầu tư và hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục, từ đó có biểu phí tổng quan. ketoanvina.net sẽ hướng dẫn và liệt kê đầy đủ thủ tục thành lập công ty qua bài viết dưới đây.


Khái niệm thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam

Hiện nay, đăng ký kinh doanh được hiểu là sự ghi nhận về mặt pháp lý đối với sự ra đời của doanh nghiệp.

 

Như vậy, đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là sự ghi nhận về mặt pháp lý sự ra đời của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 

Hệ quả của việc đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là vô cùng quan trọng không chỉ đảm bảo quyền lợi của chính doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà còn ảnh hưởng đến quá trình thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bảo đảm trật tự quản lý nhà nước và bảo vệ lợi ích của các chủ thể trong xã hội. Vì vậy, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vừa là yêu cầu tất yếu, vừa là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi gia nhập thị trường Việt Nam.


Các điều Luật áp dụng cho công ty nước ngoài tại Việt Nam

Khi thành lập công ty nước ngoài sẽ phải tuân thủ Luật đầu tư về đăng ký đầu tư, biểu cam kết WTO giữa Việt Nam và các nước thành viên.
 

Như vậy, để biết được ngành nghề kinh doanh bị hạn chế khi người nước ngoài mở công ty tại Việt Nam sẽ phải đối chiếu theo Biểu cam kết WTO. Tại đây, đối với những lĩnh vực nằm trong danh sách của WTO và có dòng chữ “Unrestricted” thì người nước ngoài sẽ được đăng ký không hạn chế.


Các phương án đầu tư khi thành lập công ty nước ngoài

Mở công ty cho người nước ngoài hiện nay có rất nhiều hình thức đầu tư, mỗi hình thức đều có ưu và nhược điểm riêng. Tùy vào mục đích và chiến lược để người nước ngoài lựa chọn cho phù hợp.


Hình thức đầu tư trực tiếp thành lập công ty nước ngoài

Là hình thức người nước ngoài trực tiếp mở công ty ngay từ đầu mà không thông qua bất kỳ hình thức góp vốn hay chuyển nhượng nào. Hình thức này sẽ tuân theo Điều 22 Luật Đầu tư 2015.

Với hình thức đầu tư trực tiếp hoặc thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thông tin về nhà đầu tư, tỷ lệ sở hữu, ưu đãi đầu tư sẽ được hiển thị rõ ràng và có xác nhận của cơ quan cấp phép.

 

Hồ sơ thành lập công ty nước ngoài theo hình thức đầu tư trực tiếp cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

-Đối với nhà đầu tư là cá nhân góp vốn thành lập:

-Bản sao công chứng hộ chiếu gốc;

-Hợp đồng thuê văn phòng/nhà xưởng hoặc biên bản ghi nhớ hợp đồng;

-Chứng minh năng lực tài chính
 

 Đối với nhà đầu tư là tổ chức góp vốn thành lập:

-Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu chứng minh nhà đầu tư là pháp nhân;

-Bản sao có công chứng hộ chiếu gốc của người đại diện phần vốn góp;

-Hợp đồng thuê văn phòng/nhà xưởng hoặc biên bản ghi nhớ hợp đồng;

-Một trong các giấy tờ chứng minh năng lực tài chính: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã được kiểm toán; giấy tờ chứng minh không nợ thuế hoặc xác nhận số dư ngân hàng.

 

Lưu ý: tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có dấu của Bộ Ngoại giao và được hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Việt.


Hình thức đầu tư gián tiếp

Là hình thức đầu tư bằng cách góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp vào công ty đã được thành lập tại Việt Nam. Với hình thức đầu tư này đơn giản, chi phí thấp do không phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hình thức này được áp dụng theo Điều 26 Luật Đầu tư, Điều 46 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

  `

Trường hợp người nước ngoài chưa tìm được đối tác góp vốn/mua lại phần vốn góp có thể thực hiện như sau:

-Bước 1: Phải có người Việt Nam đứng tên mở công ty

-Bước 2: Chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài.

 

Hồ sơ cần chuẩn bị khi thành lập công ty nước ngoài theo hình thức đầu tư gián tiếp:

Đối với nhà đầu tư cá nhân:

-Bản sao công chứng hộ chiếu gốc

 

Đối với nhà đầu tư tổ chức:

-Bản sao Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu chứng minh nhà đầu tư là pháp nhân;

-Bản sao có công chứng hộ chiếu gốc của người đại diện phần vốn góp.


Chi phí thành lập công ty nước ngoài

Phí nhà nước bắt buộc

-Phí bản quyền: 100.000 VND

-Phí khắc dấu: 500.000 vnđ

-Phí môn bài: Vốn điều lệ trên 10 tỷ đóng 3TR/năm; dưới 10 tỷ trả 2TR/năm;

-Phí mua dụng cụ khai thuế: Từ 1.500.000 - 2.000.000 VNĐ;

-Phí khắc dấu công ty: 250.000 vnđ.

-Phí dịch vụ thành lập công ty nước ngoài tại ketoanvina.net

 

Như đã đề cập ở trên, việc thành lập công ty vốn nước ngoài phụ thuộc vào hình thức đầu tư và lĩnh vực đăng ký. Vì vậy, chi phí thành lập công ty nước ngoài sẽ có phí dịch vụ riêng. 


Tổng quan về tư vấn thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam

Đối tượng phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

-Công ty do nhà đầu tư nước ngoài góp vốn từ 1% đến 100% khi thành lập;

-Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục thành lập thêm tổ chức kinh tế; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; hoặc đầu tư theo hợp đồng BCC;

-Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần trong công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp công ty đang hoạt động kinh doanh. đúng lĩnh vực đăng ký kinh doanh. giáo dục đào tạo, nếu nhà đầu tư nước ngoài mua từ 1% vốn góp cũng cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

-Quy định đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài thành lập trước ngày 01/07/2015: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì được phép hoạt động kinh doanh. thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

 

Để thành lập mới một công ty nước ngoài tại Việt Nam, cần thực hiện theo hai bước chính như sau:

 

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Nhà đầu tư làm thủ tục đề nghị cấp GNC đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư (Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương).
 

Hồ sơ bao gồm:

-Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

-Đề xuất dự án đầu tư;

-Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy phép thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư là tổ chức;

-Một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư;

-Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hợp lệ hợp đồng thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm. . triển khai dự án đầu tư;

-Bản thuyết minh về việc sử dụng công nghệ đối với dự án (nếu có) bao gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ chính;

-Các chứng từ, tài liệu khác có liên quan.

 

Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu pháp nhân và thông báo mẫu dấu:

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu pháp nhân và thông báo mẫu dấu tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Phòng Kế toán). kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

 

Hồ sơ bao gồm

-Đơn xin thành lập doanh nghiệp

-Quy chế công ty

-Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Nếu loại hình công ty là cổ phần).

-Danh sách thành viên công ty (Nếu loại hình công ty chỉ giới hạn từ 2 TV trở lên).

-Danh sách người đại diện theo ủy quyền (trường hợp doanh nghiệp có thành viên/cổ đông là pháp nhân).

-Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý của thành viên/cổ đông/chủ sở hữu đối với công ty là tổ chức;

-Thông báo mẫu con dấu;

-Các chứng từ, tài liệu khác có liên quan.


Lời kết

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi đối với thắc mắc của bạn, hy vọng sẽ hữu ích với bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết !

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VINA

MST: 0317519997

Địa chỉ: Tầng 2, số 81 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Hotline: 0788 555 247  –  0786 555 247

Email: info@ketoanvina.net

Website: ketoanvina.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây