Phường Quỳnh Xuân: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận để phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân

Thứ bảy - 11/03/2023 08:11
Thời gian qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị phường Quỳnh Xuân đã có nhiều đổi mới theo hướng tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận phát huy sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị để giải quyết các việc khó, việc phức tạp phát sinh trong đời sống; đổi mới nội dung và cách thức phát động các phong trào thi đua yêu nước…Qua đó, đã góp phần thực hiện có hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đảng bộ, chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần vào hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương
Những mô hình kinh tế mới, tiềm năng đang được nhân rộng
Những mô hình kinh tế mới, tiềm năng đang được nhân rộng
Trên địa bàn phường có 14 tổ dân vận ở các khối. Để phát huy vai trò, hiệu quả của công tác dân vận, Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong việc nắm và phản ảnh kịp thời nguyện vọng, kiến nghị, bức xúc của nhân dân. Hằng tháng, các chi bộ, khối báo cáo tình hình với BTV Đảng ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị. Đặc biệt, nhằm tăng cường phát huy vai trò của đội ngũ Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP, trưởng ban công tác mặt trận các khối trong  nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản hồi của nhân dân về những chủ trương, chính sách, các nhiệm vụ, kế hoạch của cấp trên và tổ chức thực hiện ở cơ sở, Khối Dân vận Đảng ủy đã tham mưu cho Đảng ủy ban hành công văn để chỉ đạo các chi bộ hằng tháng, quý tổ chức giao ban định kỳ giữa chi ủy với tổ dân vận. Từ đó, đã phát huy kênh giám sát và phản biện xã hội của nhân dân thông qua đội ngũ cán bộ TDP, góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định 218-QĐ/TW  về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính tri - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” của Bộ Chính trị (khoá XI). Nhiều bức xúc, kiến nghị của nhân dân được chỉ đạo giải quyết kịp thời. Qua đó đã tạo sự gắn bó hơn giữa chi bộ, khối với nhân dân trên địa bàn phường.
z4172829620832 dbaa7947313c0bc878527e1b03abdb5b
Xây dựng tuyến đường tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn gắn với tinh thần tự quản của nhân dân

Khối Dân vận Đảng ủy đã kịp thời tham mưu cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận đạt hiệu quả như: hàng năm đã tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác tôn giáo đảm bảo kịp thời, chất lượng; các chỉ thị liên quan đến công tác phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, công tác hội quần chúng, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước…
Công tác dân vận trong chính quyền phường đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đổi  mới công tác cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận dịch vụ hành chính công. Nổi bật, việc đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025 một trong 3 chương trình trọng tâm lớn trở thành khâu đột phá chiến lược thực hiện đó là “Cải cách hành chính- xây dựng trung tâm giao dịch một cửa văn minh, hiện đại”, từ đó đến nay, đã giải quyết 100% các thủ tục hành chính theo nguyên tắc “Tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt tại chỗ” bảo đảm thuận tiện, công khai, minh bạch và đem lại sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; cán bộ, công chức có ý thức trách nhiệm hơn, trong chấn chỉnh tác phong, lối sống, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức UBND phường về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc đối thoại trực tiếp để giải quyết những bức xúc, kiến nghị của nhân dân đạt được nhiều kết quả, vào ngày 15 hàng tháng, Đảng ủy, UBND phường tổ chức buổi đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy và CT UBND phường với người dân . Nhiều việc khó khăn, phức tạp được các đồng chí đứng đầu Đảng ủy, chính quyền phường đối thoại trực tiếp để vận động nhân dân đồng thuận, bám và giải quyết vụ việc đến cùng.
Trên cơ sở chương trình công tác của BTV thị ủy, của Ban Dân vận thị xã về đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, ngay từ đầu năm Đảng ủy phường đã tập trung xây dựng chương trình công tác, chỉ đạo và triển khai đăng kí, chú trọng công tác tuyên truyền về xây dựng các mô hình, điển hình thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, những điểm mới trong thực hiện phong trào, phân công các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Khối Dân vận, MTTQ phường theo dõi, chỉ đạo.
z4172806071826 19e5cdaf229e5f99b51e2b11a8bf46f4
Những tuyến đường, khu phố văn minh-an toàn đang được nhân rộng

Cùng với đó, công tác Dân vận khéo đã phát huy hiệu quả cao trong huy động  sức dân để chỉnh trang đô thị, Đảng ủy đã ban hành Đề án số 02 - ĐA/ĐU ngày 29/10/2020 của Đảng ủy, trong đó công tác chỉnh trang đô thị là tiêu chí quan trọng  để phấn đấu đến năm 2025 phường được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Phường thành lập Ban chỉ đạo giải tỏa hành lang an toàn giao thông, thành lập 01 Tổ phản ứng nhanh (bao gồm 1 PCT, địa chính, tư pháp, công an, quân sự, Ban bảo vệ dân phố, cán bộ Tổ bảo vệ dân phố), thường xuyên kiểm tra công tác trật tự xây dựng, xử lý lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, giải tỏa hàng lang an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè. Phường đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại với Tổ trưởng, tổ phó 131 tổ tự quản để triển khai thực hiện có hiệu quả 9 tiêu chí “ 6 không, 3 có” theo Đề án số 15 của BTV thị ủy và phát động rộng rãi thi đua Tổ tự quản “văn minh, an toàn, tiêu biểu”, kết quả đã lựa chọn Tổ đạt giải nhất của phường tham gia thi do MTTQ thị xã tổ chức.
Công tác tuyên truyền chú trọng, lan tỏa rộng rãi cách làm hay, mô hình hiệu quả qua hệ thống loa truyền thanh, phát huy trang thông tin điện tử, nhóm facebook, nhóm Zalo, triển khai họp chi đoàn, chi hội để phát động rộng rãi và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong năm 2022 phát động nhân dân tiếp tục đóng góp xã hội hóa để đổ đường giao thông nội khối, ra quân làm giao thông thủy lợi, khối lượng đất đào cấp phối 653,5 m3; nạo vét kênh mương 1.380 m3, phát quang 22,3 km đường. Đã đổ mới được trên 2000m đường bê tông giao thông nội khối và trên 1200m mương thoát nước, có những đoạn đường ở  TDP 5 mỗi hộ dân đóng góp đến 20 triệu đồng, các tuyến còn lại trung bình từ 3-5 triệu đồng, xây dựng 36 đoạn đường cây, đường hoa, đã có 33km đường điện sáng, tổng số tuyến đường đã bê tông hóa hiện nay đã được 41km đạt 80,7%; 1 số TDP đã làm lại khuôn viên, sân khấu Nhà văn hóa, tổng ước giá trị thực hiện đóng góp của nhân dân hơn 2,5 tỷ đồng và trên 1000 ngày công. Nhiều TDP đang kêu gọi ủng hộ, đóng góp của nhân dân để xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, như TDP 14 đã được đồng thuận và đóng góp mỗi hộ 3 triệu đồng, chia ra thu trong 5 vụ dự kiến được hơn 800 triệu để xây dựng mới nhà văn hóa năm 2023... Ngoài ra nhân dân cũng đã chấp hành tốt việc giải tỏa hành lang ATGT, tháo dỡ mái che, ki ốt, biển quảng cáo sai quy định. Các gia đình thực hiện nghiêm túc và đã gắn 943 biển số nhà trên các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Mai Thúc Loan, Lưu Kiệm, Phùng Hưng; Từ tháng 10/2022 triển khai thực hiện Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy Nghệ An về bảo vệ môi trường, đã triển khai tốt việc phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với MTTQ, Phụ nữ, đoàn thanh niên tiếp tục phát huy phong trào chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường ra quân các ngày “Chủ nhật xanh” , “Ngày thứ 7 tình nguyện”, triển khai phong trào mỗi gia đình có 1 thùng rác, chú trọng 4 TDP có Quốc lộ 1A đi qua, sau khi phát động đã mua được hơn 500 thùng rác với kinh phí khoảng 90 triệu đồng, đồng thời hướng dẫn các gia đình phân loại rác thải tại nguồn để giảm lượng phát thải tiết kiệm chi phí đốt rác, nhiều tổ tự quản thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường xây dựng tổ tự quản văn minh an toàn và thân thiện với môi trường.
z4172821078500 b673f2888c98df61a83f6b61cad45e9d
Quan tâm, chăm lo thực hiện chế độ chính sách cho các gia đinh có hoàn cảnh khó khăn tại vùng đặc thù

Xác định thực hiện tốt công tác dân vận tại vùng đặc thù là 1 trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ do đó đã triển khai đa dạng nhiều nội dung xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của Giáo xứ, thiết thực với bà con giáo dân dễ hiểu, dễ làm. Đã củng cố, nâng cao vai trò chi bộ vùng đặc thù, Tổ công tác thường xuyên ở vùng đặc thù là cán bộ, đảng viên có trình chuyên môn, năng lực vận động, am hiểu luật giáo, lễ nghi để kịp thời nắm bắt thông tin, tuyên truyền vận động. Kịp thời lựa chọn, kiện toàn, thay thế bổ sung cán bộ tổ dân phố, BCTMT, các chi đoàn, chi hội, xây dựng cán bộ cốt cán có uy tín, trách nhiệm nên từ đó thu hút đoàn viên, hội viên tham gia tích cực các phong trào, hoạt động của địa phương. Đã thông qua các hội nghị của Mặt trận, qua sinh hoạt chi bộ mở rộng ở vùng đặc thù đã tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tự lực vươn lên, tìm tòi, phát huy các ngành nghề mới để phát triển kinh tế. Phát huy sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chú trọng an ninh chính trị vùng đặc thù, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt các chế độ chính sách an sinh xã hội. Kịp thời nắm bắt thông tin dư luận, xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí trong BTV, các phòng ban thị xã để xử lý tình huống. Thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi vào dịp lễ trọng, các sự kiện liên quan đến vùng đặc thù để tạo sự gần gũi, tranh thủ thời cơ ủng hộ của Linh mục, chức sắc, chức việc để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ.
z4171527594942 41f914081269d9cccbc1bf0ade15b750
Mô hình nuôi hươu lấy nhung ngày càng được nhân rộng, sản phẩm nhung hươu địa phương ngày càng khẳng định được uy tín và chất lượng trên cả nước

 Với cách làm như vậy và được sự ủng hộ hỗ trợ trực tiếp về nguồn lực thực hiện mô hình của thị xã, huy động thêm nguồn xã hội hóa, đóng góp của nhân dân để cùng xây dựng mô hình “Dân vận khéo” ở vùng đặc thù. Năm 2022 đã có nhiều mô hình Dân vận khéo như Mô hình “Xây dựng đường cờ, điện sáng đại đoàn kết” trên 600m có tổng giá trị hơn 100 triệu đồng; đã đổ đất, san nền khuôn viên, đầu tư cơ sở vật chất nhà văn hóa tổ dân phố 7 để đảm bảo sinh hoạt cộng đồng, làm thêm trên 200m giao thông nội khối, nhân dân đã lắp đặt tuyến đường đèn nháy, cột neo, trồng được trên 300 cây hoa Ban, bằng lăng dọc đường Xuân Liên và tuyến đường trong khu dân cư, phát động mua sắm thùng đựng rác thải, với giá trị đóng góp ủng hộ nhân dân hơn 600 triệu đồng, tỷ lệ nhân dân treo cờ tổ quốc nhân dịp các ngày lễ lớn đạt trên 60%. Mô hình “Ngày chủ nhật xanh và thu gom phế liệu để bán” của phụ nữ góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, có thêm kinh phí hỗ trợ cho hội viên phụ nữ gặp khó khăn. Đã ra mắt Mô hình “Giáo xứ bình yên gắn với xây dựng đô thị văn minh” thành lập Tổ tuần tra có 15 người, tổ hoạt động có hiệu quả do đó an ninh chính trị, trật tự ATXH được đảm bảo, không có vụ việc nổi cộm xảy ra; đồng thời gặp gỡ, động viên làm tốt công tác tuyển quân vùng đặc thù, hàng năm thanh niên tích cực tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, năm 2022, 2023 đề có 03 thanh niên nhập ngũ trong đó có thanh niên viết đơn xung phong tham gia. Nhiều mô hình sản xuất cho thu nhập cao như mô hình như nuôi tôm 3 giai đoạn, nuôi cá Hồng mỹ, cá Tràu đầu nhím, trồng lúa lai chất lượng cao…; mô hình xuất khẩu lao động cũng được địa phương chú trọng đến thời điểm hiện tại đã có trên 100 lao động ở nước ngoài, có nguồn thu nhập ổn định khá giả. Đã có nhiều học sinh đậu vào các trường cao đẳng, đại học số học sinh đậu đạt ngày càng tăng, học sinh giỏi Tỉnh, giỏi Thị xã, các cháu trong độ tuổi đều được đến trường, không có học sinh bỏ học. Đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia, giao lưu các hoạt động Văn nghệ -TDTT do phường tổ chức, thực hiện tốt các nghĩa vụ thuế quỹ, gia đình đạt gia đình văn hóa năm 2022 trên 80%, công tác dân số gia đình có nhiều cố gắng nên tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đã giảm, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, các mô hình, phong trào cũng đã tạo sự gắn kết giữa đồng bào theo và không theo đạo công giáo trên địa bàn …
z4172827709451 c182896ef9abc7bb091fa7d41f1c99a0
Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng đáp ứng được nhu cầu đời sống tinh thần cho nhân dân

Bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện đó là Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, các chi bộ phát huy năng lực, vai trò lựa chọn nội dung, nhiệm vụ phù hợp với thực tế, bàn bạc, thống nhất đưa vào nghị quyết để triển khai, thông qua Ban công tác mặt trận khối lấy ý kiến nhân dân, phát huy dân chủ bàn bạc rộng rãi, lấy ý kiến nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” và đã được sự đồng thuận và tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, đoàn kết và trách nhiệm công việc của đội ngũ cán bộ. Qua triển khai đã tổng kết, tìm được những điểm mới, những mô hình hay, những kinh nghiệm tốt, chọn điểm chỉ đạo để kịp thời nhân rộng, đồng thời khen thưởng, biểu dương những điển hình tiên tiến có sức lan tỏa đồng thời thông qua phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” để tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết trong nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Tác giả: Nguyễn Thành

Nguồn tin: quynhxuan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây