Chi bộ 7, Đảng ủy phường Quỳnh Xuân tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” và thực hiện một số hoạt động chào mừng đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ bảy - 09/07/2022 09:00
Ngày 8/7/2022, Chi bộ 7 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”. Đến dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Thị Mai, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Quỳnh Xuân. Cùng ngày, dưới sự chỉ đạo của BTV Đảng ủy, chi bộ 7 đã phối hợp với chi bộ 15 tổ chức hoạt động trồng cây xanh và giao lưu bóng chuyền chào mừng Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2022-2025.
Chi bộ 7, Đảng ủy phường Quỳnh Xuân tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”
Chi bộ 7, Đảng ủy phường Quỳnh Xuân tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”
Chi bộ 7 (Chi bộ tăng cường về khối 7, là khối có đồng bào theo đạo Công giáo (98% dân số); khối trống trắng không có chi bộ, không có đảng viên) được thành lập trên cơ sở Đề án số 01 – ĐA/TU, của BTV Tỉnh ủy, Kế hoạch số 34-KH/ThU, ngày 05/10/2016 của Thị ủy Hoàng Mai; Kế hoạch số 24-KH/ĐU, ngày 28/4/2017, tổ chức thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 10/8/2016 của ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016-2020. Quyết định số 116 - QĐ/ĐU, ngày 17/7/2017 thành lập chi bộ 7 trực thuộc Đảng ủy phường Quỳnh Xuân, gồm 5 đồng được lựa chọn trên các lĩnh vực và có những ưu thế; đồng thời phân công một đồng chí UV BTV Đảng ủy, PCT UBND làm bí thư chi bộ. Sau Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ 7 được kiện toàn về bộ máy và bổ sung thêm 3 đảng viên. Hiện nay chi bộ gồm 8 đảng viên, nam có 6 đồng chí, nữ có 2 đồng chí; chi ủy gồm 2 đồng chí Bí thư và Phó bí thư, cơ bản đảng viên điều có phẩm chất, năng lực, trình độ và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
z3553057343918 305c9f045163acee7369cbfc4bbe7d07
Đ/c Hoàng Quang Vinh, UVBTV Đảng ủy, PCT UBND phường, Bí thư Chi bộ 7 nêu bật tầm quan trọng của buổi sinh hoạt chuyên đề và thông qua báo cáo "tự soi, tự sửa của chi bộ"

Sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ phường Quỳnh Xuân nhằm “Nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ” theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" .
z3551563339183 ac4667570303df5ce8dd0966e13c3cb7
Các đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ, nghiêm túc chuẩn bị các nội dung sinh hoạt

Báo cáo tự kiểm điểm của Chi bộ cho thấy, những năm qua, Chi bộ 7 luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng; những nhiệm vụ trọng tâm, khó khăn, đột xuất đều được đồng chí Bí thư, phó Bí thư thảo luận, trao đổi trước khi đưa ra Chi bộ quyết định, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 – CT/TW và kết luận số 01 – KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, hàng năm xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế đã được chỉ ra; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện hiện thực trách nhiệm vụ được giao; tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyển biến rõ nét, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập thể Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có cá nhân bị xử lý kỷ luật. 
z3551563337347 b2566a52f8aac5cd60ea90e8250e590e
Các đồng chí Đảng viên chi bộ tập trung nghiên cứu tài liệu và tích cực thảo luận

Sau khi nghe báo cáo tự soi, tự sửa của chi bộ, có 8 ý kiến thảo luận đều nhất trí với việc “tự soi” của Chi bộ và kết quả tổng hợp nội dung "tự soi" của các đảng viên trong Chi bộ; các đảng viên đã nghiêm túc “tự soi, tự sửa”, thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế của mình; việc “tự soi, tự sửa” là một nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Bí thư, phó bí thư, các cán bộ, đảng viên tự giác, trung thực tự phê bình và phê bình, gắn “Tự soi, tự sửa” của từng cán bộ, đảng viên với “Tự soi, tự sửa” của tập thể, sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và đội ngũ đảng viên. Việc “tự soi, tự sửa” trước hết đòi hỏi tính tự giác, thật thà và trung thực, “tự soi, tự sửa” của bản thân mỗi người. Vì các biểu hiện suy thoái nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị thuộc phạm trù ý thức, nó ẩn khuất, ngấm ngầm trong suy nghĩ, trong tư tưởng con người, nhiều khi được che đậy kín đáo, khó phát hiện. Nếu cán bộ, đảng viên không nghiêm túc và tự giác “tự soi” mình thì việc “tự sửa” sẽ khó mang lại kết quả. Việc “tự soi, tự sửa” phải được tiến hành một cách chủ động, ngăn chặn từ xa, đẩy lùi từ sớm, ngay từ khi nó bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ, trong hành động của mình.
z3552946706973 593a2bee4c3a9ad328fa9c95b35a4772
Đ/c Nguyễn Thị Mai, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo buổi sinh hoạt

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Mai, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Quỳnh Xuân đánh giá cao và ghi nhận công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ 7 rất nghiêm túc. Nội dung sinh hoạt và các ý kiến phát biểu thảo luận của các đảng viên đều rất trọng tâm, đúng chủ đề. Đồng chí Bí thư, phó Bí thư Chi bộ, các đảng viên đã nghiêm túc nhìn nhận, tự soi những hạn chế nhất định, từ đó xây dựng giải pháp khắc phục hạn chế; tiếp tục phát huy ưu điểm. Đồng chí đề nghị các đảng viên tự giác khắc phục tốt những hạn chế qua việc “tự soi” tại kỳ sinh hoạt này, để đến kỳ sinh hoạt tiếp theo thì đảng viên đó không còn những nội dung đã tự “tự soi” trước thì mới có hiệu quả.
z3551870922251 4f17088d5a130c2ba5327149f7ef9389
z3551870942282 5467b25ed957d3f2e50b8d3b70660e31 (1)
Lãnh đạo Đảng ủy và chi bộ 7 tặng và trồng cây lưu niệm tại Nhà văn hóa khối 15
 
z3551870889615 292e8fd24484ddebb5a0e5bc36fa5415
Đại diện Đảng ủy, UBND, các tổ chức đoàn thể tham gia trồng cây lưu niệm

Cùng ngày, nằm trong chùm hoạt động chào mừng đợt sinh hoạt chính trị của toàn Đảng bộ chuẩn bị cho đại hội các chi bộ trực thuộc và tiếp tục thực hiện Đề án 01-ĐA/TU ngày Đề án số 01-ĐA/TU ngày 10/8/2016 của ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Đình Thụ, PBT Đảng ủy, CT HĐND; đồng chí Hoàng Quang Vinh, UVBTV Đảng ủy, PCT UBND, Bí thư chi bộ 7, đồng chí Hồ Văn Bình, ĐUV, PCT UBND phường cùng đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể phường đã tặng và trồng cây lưu niệm tại Nhà văn hóa khối 15; cùng dự khán, cỗ vũ trận đấu giao lưu bóng chuyền giữa chi bộ 7 và chi bộ 15 là hai chi bộ trong diện thực hiện Đề án 01-ĐA/TU đến nay đã có những chuyển biến hết sức tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
z3551870848552 be6c0454397e0244a09631ce6130ff93
Các cầu thủ đại diện của chi bộ 7 và chi bộ 15 chuẩn bị cho trận đấu giao lưu bóng chyền
z3551928893610 7e837788846fa26a901e39c37405f503
Trận thi đấu bóng chuyền diễn ra rất sôi nổi và quyết liệt
z3551928928836 05524d2d8ac31732af05e204652e5fb6

Nguồn tin: quynhxuan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây