Chi bộ Tổ dân phố 12 tổ chức điểm buổi sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” theo Hướng dẫn 04-HD/BTGThU ngày 06/6/2022 của Ban Tuyên giáo Thị ủy Hoàng Mai

Thứ năm - 07/07/2022 14:38
Thực hiện Hướng dẫn 04-HD/BTGThU ngày 06/6/2022 của Ban Tuyên giáo Thị ủy Hoàng Mai và kế hoạch số 97-KH/ĐU ngày 7/6/2022 của Đảng ủy phường Quỳnh Xuân về tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa trong xây dựng Đảng. Buổi chiều ngày 06/7/2022, Chi bộ Tổ dân phố 12 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, đơn vị làm điểm của Đảng ủy phường Quỳnh Xuân. Chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề, Bí thư Chi bộ Nguyễn Duy Nghiêm. Dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Thị Mai, Bí thư Đảng ủy; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy; Bí thư 20 chi bộ trực thuộc Đảng ủy và toàn thể đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 12.
Chi bộ Tổ dân phố 12 tổ chức điểm buổi sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”
Chi bộ Tổ dân phố 12 tổ chức điểm buổi sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”
Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng đã xác định đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng “Nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ” theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" được coi là giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
z3548757621783 1659b20a74c3158556de550d9cf01602
Công tác tổ chức được chi bộ chuẩn bị khá bài bản và nghiêm túc theo hướng dẫn

Những năm qua, Chi bộ 12 với 34 đảng viên, luôn giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động; chi uỷ Chi bộ đã làm tốt công tác chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, XIII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW “Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, hằng năm xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế đã được chỉ ra; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên trong việc tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được chuyển biến rõ nét, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm (từ năm 2020 đến nay), 100% cán bộ, đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập thể chi uỷ, Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có cá nhân bị xử lý kỷ luật. 
z3548757615681 6a1b44f092d79ba008a81bcf836374bb
Đ/c Nguyễn Duy Nghiêm thông qua báo cáo "Tự soi, tự sửa" của chi bộ

Sau khi nghe báo cáo đề dẫn, đã có 5 ý kiến thảo luận của các đồng chí trong chi ủy và đảng viên trong chi bộ. Các ý kiến đều nhất trí với việc “tự soi” của chi ủy Chi bộ và kết quả tổng hợp nội dung "tự soi" của các đảng viên trong chi bộ; các đảng viên đã nghiêm túc “tự soi, tự sửa”, thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế của mình; đồng thời trao đổi về những vấn đề còn hạn chế để cùng nhau khắc phục và nhận định việc Đảng ủy chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” là một nội dung thiết thực.
z3548757616690 ae07cbde8058d59f8cb4d8a5eef7f9e7
Đảng viên tham luận góp ý vào việc tự soi, tự sửa của chi bộ và báo cáo tự soi, tự sửa của cá nhân

Việc chi uỷ Chi bộ, đảng viên tự giác, trung thực tự phê bình và phê bình, gắn “Tự soi, tự sửa” của từng cán bộ, đảng viên với “Tự soi, tự sửa” của tập thể, sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi uỷ, Chi bộ và đội ngũ đảng viên. Việc “tự soi, tự sửa” trước hết đòi hỏi tính tự giác, thật thà và trung thực, “tự soi, tự sửa” của bản thân mỗi người. Vì các biểu hiện suy thoái nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị thuộc phạm trù ý thức, nó ẩn khuất, ngấm ngầm trong suy nghĩ, trong tư tưởng con người, nhiều khi được che đậy kín đáo, khó phát hiện. Nếu cán bộ, đảng viên không nghiêm túc và tự giác “tự soi” mình thì việc “tự sửa” sẽ khó mang lại kết quả. Việc “tự soi, tự sửa” phải được tiến hành một cách chủ động, ngăn chặn từ xa, đẩy lùi từ sớm, ngay từ khi nó bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ, trong hành động của mình và điều quan trọng là phải thực hiện thường xuyên như “ngày nào cũng ăn cho khỏi đói, rửa mặt cho khỏi bẩn” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2011, tập 7, tr.82).
z3548757625457 a5ef33b986ee7d89a3813a7b3f7c580e
Đ/c Nguyễn Xuân Mậu, UVBTV Đảng ủy, phụ trách chỉ đạo chi bộ 12 phát biểu nhận xét buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Bí thư Đảng ủy đã đánh giá cao và ghi nhận công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ 12 là nghiêm túc. Nội dung sinh hoạt và các ý kiến phát biểu thảo luận của các đảng viên đều cơ bản đúng trọng tâm, đúng chủ đề. Chi ủy Chi bộ, các đảng viên đã nghiêm túc nhìn nhận, tự soi những hạn chế nhất định, từ đó xây dựng giải pháp khắc phục hạn chế; tiếp tục phát huy ưu điểm. Đồng chí đề nghị các đảng viên tự giác khắc phục tốt những hạn chế qua việc “tự soi” tại kỳ sinh hoạt này, để đến kỳ sinh hoạt sau khi tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “tự soi”, “tự sửa”, thì đảng viên đó không còn những nội dung đã tự “tự soi” trước thì mới có hiệu quả. Đồng chí cũng tiếp thu ý kiến trao đổi của đảng viên trong Chi bộ thông qua tổ chức sinh hoạt chuyên đề làm điểm như một số tiêu chí “Tự soi”, "tự sửa" trong biểu mẫu để phù hợp và dễ cho đảng viên khi "tự soi" theo các tiêu chí, trước khi nhân ra diện rộng về tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong các chi bộ trực thuộc khác.
z3548757604876 db4c8d6468443029618d85f625f77f03
Đ/c Nguyễn Thị Mai, Bí thư Đảng ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn rút kinh nghiệm cho các chi bộ khác để tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Nghiêm, Bí thư Chi bộ tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy, đồng thời đã giao nhiệm vụ cho các đảng viên tiếp tục thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của chi ủy chi bộ đề ra trong báo cáo đề dẫn, hoàn thiện nội dung “tự soi, tự sửa” của cá nhân và tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận 21-KL/TW của Đảng gắn Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tg: Thành Nguyễn
 
 

Nguồn tin: quynhxuan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây