Ngày hội bầu Tổ trưởng Tổ dân phố ở phường Quỳnh Xuân

Chủ nhật - 22/05/2022 00:51
Ngày 22/5/2022, hơn 3000 cử tri đại diện cho các hộ gia đình trên địa bàn phường Quỳnh Xuân đã nô nức tham gia bỏ phiếu để bầu 12 Tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây thật sự là đợt sinh hoạt chính trị ở cơ sở; là ngày hội của toàn dân phường Quỳnh Xuân.
Ngày hội bầu Tổ trưởng Tổ dân phố ở phường Quỳnh Xuân
Ngày hội bầu Tổ trưởng Tổ dân phố ở phường Quỳnh Xuân
Xác định bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 có ý nghĩa rất quan trọng, đây là đợt chính trị sâu rộng trong Nhân dân trên địa bàn phường. UBND phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quán triệt các văn bản của cấp trên về công tác bầu cử tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo các Tổ dân phố thực hiện tốt công tác nhân sự, cơ sở vật chất và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, tình hình an ninh, trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử. Tại các điểm bầu cử, phiếu bầu, hòm phiếu và tài liệu phục vụ cho việc bầu Tổ trưởng Tổ dân phố, danh sách các ứng cử viên cũng được niêm yết công khai tại khu vực bỏ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình bầu cũng như việc lựa chọn của cử tri. cuộc bầu cử cũng được tổ chức linh hoạt, sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương những vẫn tuân thủ đúng các quy định về bầu cử.
2
Không khí rộn ràng của ngày bầu cử
Ngày 22/5/2022, phường Quỳnh Xuân đã hoàn thành công tác bầu cử 12 Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025. Qua ghi nhận trong ngày bầu cử không khí bầu cử rộn ràng ở khắp các tổ dân phố trên địa bàn phường. Trong thời gian diễn ra bầu cử, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường thường xuyên đi kiểm tra công tác tổ chức bầu trên địa bàn. Nhìn chung, các tổ bầu cử đều thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức bầu cử theo đúng trình tự; việc bố trí khu vực bỏ phiếu, bàn phát phiếu, bàn hướng dẫn bỏ phiếu, theo dõi danh sách cử tri được sắp xếp khoa học. Ngoài ra, các Tổ bầu cử đã làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí tại các khu vực bỏ phiếu, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, công tác an ninh trật tự được đảm bảo. Cử tri đại diện hộ gia đình tại các Tổ dân phố tích cực đi bỏ phiếu, hầu hết người dân đều phấn khởi khi được trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để điều hành công việc tại Tổ dân phố.
5
Các Tổ đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị bầu cử

Trước đó, UBND phường Quỳnh Xuân đã xây dựng Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 05/04/2022 về tổ chức bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 trên địa bàn phường Quỳnh Xuân. Theo Kế hoạch, phường công bố Quyết định ngày bầu cử là ngày 22/5, xác định thành phần cử tri là đại diện hộ gia đình, thành lập 12 Tổ bầu cử tại 12 Tổ dân phố. Đồng thời UBMTTQVN phường tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bầu cử cho các Tổ trưởng Tổ bầu cử. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng Tổ dân phố được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các quy định hướng dẫn của Sở nội vụ tỉnh Nghệ An và UBND thị xã Hoàng Mai.
Đại diện cử tri hộ gia đình trên địa bàn phường đã bầu được 12 Tổ trưởng Tổ dân phố. Cuộc bầu cử đã phát huy được quyền dân chủ của Nhân dân trong việc trực tiếp bầu chọn người đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng dân cư Tổ dân phố và nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh.
3
Tỷ lệ cử tri đi bầu cao tại các Tổ dân phố
Nô nức đi bầu cử
Ghi nhận Ban chỉ đạo bầu cử phường, trong ngày bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố ở phường Quỳnh Xuân, công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử diễn ra chu đáo, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo không khí rộn ràng trong ngày hội lớn ở các Tổ dân phố. Tại nhiều điểm bầu cử, chưa đến 7 giờ sáng nhưng có rất đông cử tri háo hức đi bỏ phiếu để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đại diện ý chí, nguyện vọng của người dân để điều hành tốt công việc của Tổ dân phố.
6
Cử tri nô nức tham gia hội nghị bầu cử
Tại điểm bầu cử Tổ dân phố số 7, mới hơn 7 giờ sáng nhưng người dân đã có mặt rất đông để chuẩn bị bỏ phiếu bầu Tổ trưởng Tổ dân phố. Tại đây ai cũng nô nức, phấn khởi; Nhà văn hóa Tổ dân phố được trang hoàng khang trang. Người dân coi ngày bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố hôm nay như một ngày hội “Qua lá phiếu, tôi mong muốn tân Tổ trưởng Tổ dân phố sẽ dành tâm huyết của mình hoàn thành tốt trách nhiệm, đưa thôn ngày càng phát triển”, bác Vân, cử tri Tổ dân phố số 7 gửi gắm.
Nhiều người dân ở các Tổ dân phố phấn khởi chia sẻ, “ngày hôm nay thực sự là ngày hội đối với bà con chúng tôi. Vì mọi người cùng nhau đoàn kết, nhất trí lựa chọn để bầu ra người có đủ đức, đủ tài làm Tổ trưởng Tổ dân phố. Mọi công tác tổ chức ngày bầu cử được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, không khí rất phấn khởi. Tất cả bà con đều hy vọng, Tổ trưởng Tổ dân phố mới sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa Tổ dân phố ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh và càng phát triển.
12
Người dân phát huy quyền và nghĩa vụ công dân khi tham gia bỏ phiếu
Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thị Mai cho biết, thực hiện các hướng dẫn, chỉ đạo của Thị ủy, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thị xã Hoàng Mai, Đảng ủy phường đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền để ngày bầu cử hôm nay thực sự là ngày hội của toàn dân. Trong quá trình thực hiện từ khâu hiệp thương giới thiệu nhân sự đến tổ chức bầu cử đều được thực hiện công khai, dân chủ và minh bạch. Chính vì vậy mà ngày hôm nay tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, các ứng cử viên bầu trúng đạt số phiếu rất cao/tổng số phiếu bầu.
8
Đại diện lãnh đạo thị xã và phường về dự Hội nghị bầu cử Tỏ trưởng tổ dân phố tại Tổ dân phố số 7 (Công giáo)
Ông Nguyễn Đình Hanh, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân cho biết: Việc tổ chức bầu Tổ trưởng Tổ dân phố lần này là đợt sinh hoạt dân chủ trực tiếp, rộng khắp. Thông qua hoạt động này, người dân phát huy quyền làm chủ của mình, thực hiện nghĩa vụ công dân, bầu cử để chọn ra những người thật sự xứng đáng, có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của Tổ dân phố. Qua theo dõi, chúng tôi thấy công tác bầu cử ở các Tổ dân phố diễn ra nghiêm túc, thu hút được đông đảo cử tri tham gia. Các cử tri đều ý thức được trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình để bầu chọn những người đủ đức, đủ tài, có năng lực, tâm huyết; đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy sức mạnh và quyền làm chủ của nhân dân tại cơ sở.
Qua đánh giá sơ bộ, với sự chuẩn bị chu đáo về công tác nhân sự, cũng như công tác tổ chức bầu cử tốt nên đến thời điểm hơn 10 giờ cùng ngày, các điểm bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố ở phường Quỳnh Xuân cơ bản hoàn tất khâu bầu cử. “Qua đánh giá cho thấy, công tác bầu cử đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt trên 90%". 
 
 Tg: Nguyễn Thành

Nguồn tin: quynhxuan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây